"Za lijepe usne – govori ljubazno, za lijepe oči – gledaj ono najbolje u ljudima!“
"Tijelo je namijenjeno gledanju, a ne pokrivanju.“